คู่แข่งที่น่าประหลาดใจ จะได้เป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของโดยที่หัวหน้าฝ่ายกีฬาของ ก่อนหน้านี้ช่วยอยู่เบื้องหลังเพื่อนำ ไปสู่ฟุตบอลยุโรป

คู่แข่งที่น่าประหลาดใจ หั…